Social Events

ASİSTAN BİLGİ YARIŞMASI

Katılım formu için tıklayınız

Tarih ve Zaman

17 Mayıs 2024 saat: 16:00 – 18:00, Starlight Resort Hotel


Katılımcılar:

Acil tıp asistanı olduğunu belgeleyen kişiler katılabilecektir.

Bir grupta dört kişi olacak (bir yedek) şekilde gruplar oluşturulacaktır.

Katılımcılar son başvuru tarihi olan 22 Nisana kadar; grup ismini, katılımcıların iletişim bilgilerini ve çalıştıkları klinikleri resmi belge ile organizasyon komitesine iletmekle yükümlüdür.

Yarışmaya katılacak gruplar 22 Nisan 2024’de kongre web sitesinde ilan edilecektir. Bu tarihten sonra katılımcı kabul edilmeyecektir.


Sorular

Türkiye genelinde acil tıp kliniklerinde görev yapan hocalardan güncel acil tıp kitap ve kılavuzları kaynak gösterilerek hazırlanacaktır. Sorular kolaydan zorluk derecesine göre; yeşil-sarı-kırmızı ve 2 adet yedek soru olmak üzere toplam 8 adet soru şeklinde hazırlanacaktır. (Kırmızı 900 puan, sarı 600 puan ve yeşil 300 puan)

Grup sayısı kadar sayıda ana konu başlığı belirlenecektir. Ayrıca ATUDER’in 25. Yılına özel dernek tarihi ve çalışma grupları ile alakalı 1 adet joker soru olacaktır. (Joker 300 puan)

Konu başlıkları; Toksikoloji, Travma, Kardiyolojik Aciller, Çevresel Aciller, Kritik Bakım ve Resüsitasyon, Gastrointestinal Sistem Acilleri, Acil Görüntüleme, Solunum Acilleri olarak belirlenmiştir.

Soruların cevapları çoktan seçmeli olacaktır. Joker sorularda çoktan seçmeli şartı aranmaz.


Yarışma

8 gruba kadar olan katılımlarda;

Grupların sıralaması, yarışma öncesi salonda tüm katılımcıların şahitliğinde kura ile belirlenir. İlk sıraya geçen grup ilk konu başlığını belirleme ve zorluk derecesini seçme hakkına sahiptir.

Soru sorulduğunda tüm gruplar cevaplarını 30 sn içinde önündeki materyale yazacak ve aynı anda kaldıracaktır. Ancak ilk cevap hakkı soruyu seçen gruba aittir. Soruyu seçen grubun yanlış cevap vermesi halinde diğer grupların cevaplarına bakılır doğru cevap veren gruplara; sorunun puanının doğru bilen grup sayınına bölünmesi ile puan verilir. (örnek: toksikoloji başlığı kırmızı soru, seçen grup yanlış cevap verdi. Diğer gruplardan 3 grup soruyu bildi, cevabı bilen her gruba 300 puan eklenecektir.)

Soruyu açtıran grup seçtiği soru kırmızı zorluğunda olur ve cevabı bilirse joker soruyu açtırmaya hak kazanır. Joker sorularda tek cevap hakkı soruyu açtıran gruba aittir.

Soruların sorulması sırasında, puanların yazılmasında, sürelere riayet edilmesinde ve benzer konularda karışıklık olmaması için dört bağımsız hakem seçilir. Bu hakemler kurallara uyulmadığı zaman soruyu iptal edebilir. Bunun yerine yedek sorulardan sorulur. Hakemler Doçent ve Profesör düzeyinde acil tıp hocalarından oluşur.

Yarışma esnasında her 8 soru sonunda (joker soru hariç) güncel puan tablosu açıklanır. Tüm sorular bittikten sonra kesin sıralama ilan edilir.

9 ve üzeri gruplu katılımlarda;

Grupların sıralaması, yarışma öncesi salonda tüm katılımcıların şahitliğinde kura ile belirlenir. İlk sıraya geçen grup ilk konu başlığını belirleme ve kırmızı zorluğunda soruya ilk cevap hakkına sahiptir.

Soru sorulduğunda tüm gruplar cevaplarını 30 sn içinde önündeki materyale yazacaktır. Ancak ilk cevap hakkı soruyu açtıran gruba aittir. Soruyu seçen grubun yanlış cevap vermesi halinde diğer grupların cevaplarına bakılır doğru cevap veren gruplara; sorunun puanının doğru bilen grup sayınına bölünmesi ile puan verilir.

İlk tur sonunda oluşan puan durumu ile birinci sırada olan grup ikinci tura kadar soru zorluğunu seçme hakkına sahip olacaktır. Bu tur ve sonrasında her soru için tüm yarışmacılardan 30 sn içinde cevabı yazmaları ve aynı anda cevabı vermeleri istenecektir.

Son turda kalan sorular için tüm yarışmacılardan 30 sn içinde cevabı yazmaları ve aynı anda cevabı vermeleri istenecektir.

Tüm sorular bittikten sonra birinci ilan edilir.

Eşitlik durumunda yedek sorular sorulmaya başlanır. 5 yedek soru sonunda halen eşitlik bozulmadı ise gruplar birlikte birinci ilan edilir.

Kongre gala gecesinde yarışma birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri verilir.


ASİSTAN SUNUM YARIŞMASI

Katılım formu için tıklayınız

Zorlu nöbet şartlarında çalışan değerli acil tıp asistanlarımıza kongremizde söz hakkı veriyoruz. Yalnız bir farkla, burada herşeyi konuşabiliriz. Konuların tıbbi herhangi bir konu olmaması gerekmektedir. Amacımız asistan hekimlerimizin sunum teknikleri, yeteneklerini, hobilerini dinlemek ve onların perspektifinden yeni birşeyler öğrenmektir.

Tarih ve Zaman

18 Mayıs 2024 saat: 16:00 – 18:00 , Starlight Resort Hotel

Katılımcılar:

Katılımcı, acil tıp asistanı olduğunun belgelenmesi şartı ile başvurabilir.

Katılımcılar son başvuru tarihi olan 22 Nisana kadar; ilanda belirtilen mail adresine katılım formu ve 5 dakikadan uzun olmayan slayt ve kişinin kendisinin görüldüğü bir başvuru videosu ile başvurmaları gerekmektedir.

Uygun görülen konu başlığı-katılım şartlarını sağlayan asistanlar ve yarışma salonu ile saati 1 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Konular

Gündelik hayatımızdan zevklerimize herhangi bir konu başlığı belirlenebilir. Konuların tıbbi herhangi bir konu olmaması gerekmektedir.

Konu başlığı ve içeriği, örf adet ve toplumsal normlara aykırı olamaz. Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri konular sunumun içeriği oluşturamaz.

Değerlendirme

Derecelendirme önceden belirlenen jürinin belirlenen standart değerlendirme formu doldurması ile belirlenecektir.

Kongre gala gecesinde yarışma birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri verilir.